Hur mår man bra

Att klara tillvaron i ett skyddat boende

Den kvinna som blir misshandlad av sin man och måste fly från sitt hem har rätt till skyddat boende, som ordnas av kommunen via socialtjänsten. Skyddade boenden finns på de flesta orter i landet och erbjuder en plats där kvinnorna kan känna sig trygga och få chansen att återhämta sig, återfå sitt självförtroende och göra sig redo för ett liv utan den som misshandlat henne.

På ett skyddat boende får man i regel en mindre lägenhet med eget kök som ligger i anslutning till gemensamma utrymmen där det finns personal som kan ge stöd. Barn får följa med. Många av kvinnorna som kommer till skyddade boenden har med sig sina barn och faktum är att det bor fler barn än vuxna på skyddade boenden i Sverige, vilket säger en hel del om hur vanligt det är.

Hjälp dig själv först

Både kvinnor och barn som kommer till skyddade boenden har oftast någon form av trauma. De har sett och vart med om våld och övergrepp och behöver stöd. I det här läget är det kanske inte tal om att må bra, utan snarare om hur man hittar strategier för hur man ska klara av situationen utan att allt ska bli ännu värre.

Många kvinnor oroar sig för sina barn och hur de ska klara hela situationen, men i många lägen kan det ändå vara bra att försöka reda ut sina egna tankar och själv försöka hitta styrkan, innan man kan hjälpa sitt barn. På ett skyddat boende finns i regel personal som är förberedda och mycket skickliga på att ta hand om barn som varit med om svåra upplevelser, och även om ett skyddat boende inte är en bra miljö att vistas länge i så är det ändå bättre än en miljö där man ser sin pappa slå mamma eller kanske löper risk att själv utsättas för våld.

Hur man går vidare

Den som blivit utsatt för misshandel och kommer till ett skyddat boende får psykologhjälp och samtalsstöd av personalen. Men den stora frågan för dessa kvinnor är hur de ska kunna släppa det som hänt och göra upp med de motstridiga känslor man oftast ändå har. Dels är man arg och ledsen och hatar den som slagit, samtidigt är det inte ovanligt att man känner ömhet. Kärleken kanske finns kvar och man börjar släta över det som hänt. Men det är otroligt viktigt att man inser att man måste bryta upp från någon som gör en illa. En man som slår slutar inte slå, hur många löften han än kommer med. Risken är tvärtom stor att det bara blir värre och värre och att han till slut ger sig på barnen.

För att kunna gå vidare måste man ge upp relationen, inte bara fysiskt utan även psykiskt, och se sin före detta som den våldsverkare han är. Först när man tagit det steget och fått hjälp att dra mannen inför domstol är man redo att gå vidare med att bygga upp en ny tillvaro för sig själv och sitt barn, och förhoppningsvis en dag må bra igen.

22 Sep 2018