Hur mår man bra

Att skilja sig när man har stora skulder är svårt

När man gifter sig, eller flyttar in till varandra när man är kär, tänker man sällan på att det ska bli annorlunda, än den där känslan av kärlek, pirr och förälskelse. Det är sällan man tänker varken särskilt nyktert, realistiskt eller särskilt klart på det man gör när man är nyförälskad. Och det kanske är tur det. Forskarna bekräftar det man har sagt i alla tider – om att kärleken är blind, och skulle den inte vara det, skulle väl inga barn bli till. Så för artens fortplantning, är det väl tur att vi människor är lite blinda när vi skaffar barn. 

Med åren bestämmer man sig stanna kvar eller skilja sig

Sedan går åren och plötsligt ser vi nyktert på den partner som man har skaffat, och vissa undrar varför de fick barn ihop, medan andra kommer till en annan slutsats och fortsätter tillsammans på den inslagna stigen. Ungefär hälften av alla sambopar och gifta makar väljer att gå skilda väger, och flyttar isär. Bakom statistiken gömmer sig hela livsöden, med bouppdelningar, barn som ska flytta och skilda vardagar. Många par som kanske har vant sig vid att dela på alla utgifter, märker plötsligt att man kanske inte har råd med vissa saker som man hade förut. Har man ett heltidsarbete, brukar man klara sig på lite mindre resurser, men får kanske anpassa utgifterna efter den nya situationen.

Olika för den som har skulder eller som inte har det

Värre är det för båda parter om man har stora skulder som man dras med in i skilsmässan. Har man till exempel lån på det gemensamma huset som man har ägt tillsammans, brukar man ofta kunna lösa det genom att sälja villan. Men det är inte alla som lyckas sälja huset till det priset så att man blir av med skulderna med försäljningen. Har man dessutom privata skulder, får man dras med dem också, trots en försäljning. Principen är att man dras med de skulder som man gemensamt har tagit lån på, samt har man ensam tagit lån, står man ensamt för de skulderna.

Det man har med sig tar man också med ur förhållandet

Ofta brukar man kunna ta med sig de pengar som man har fört in i det gemensamma förhållandet, och man tar med sig de skulder som man har tagit med sig in i det gemensamma förhållandet. Så länge man bor ihop, betalar man även för den andras skulder, men det upphör man vara skyldig att göra den dag som man går skilda vägar. Så, är det din partner som har stora skulder, lönar det sig för dig att skilja dig. Du slipper då betala din partners skulder. Och tvärtom. Så den som har skulder, lönar det sig att stanna kvar i förhållandet och samboskapet.

15 Nov 2018