Hur mår man bra

Bli något som betyder något för andra

Den som är intresserad av att utbilda sig och arbeta med något som betyder något för andra, kan utbilda sig till någonting inom medicin och sjukvård. Det kommer verkligen att råda brist på läkare, sjukskötserskor, undersköterskor, och annan personal som kan lindra människors sjukdomar, åkommor coh smärtor som de kan ha i kroppen. Här blir det alltmer accepterat att vända sig till både västerländsk (det som vi är vana div) medicin, och även österländsk medicin. Så som det är i mågna östasiatiska länder, där det är helt accepterat att vända sig till båda, är et ännu inte här i Norden, till exmpel, men det kanske blir en förändring alltmer.

Ibland hjälper alternativ medicin bättre än farmakologi

Många som har ont i kroppen vill hellre gå till någon som kan erbjuda ne behandling som ger mer än bara en sjukskrivning och någr värktabletter. För många är det det enda som erbjuds om man har ont i kroppen. För dem som drabbats är det ett stort lidande att de inte får mer hjälp med sin smärta. Så på en del sätt står den västerländska medicinen slätt gentemot alternativa medciner som ger praktisk hjälp.

Om du är någon som är villig eller bra nyfiken på vad det innebär att arbeta med alternativa mediciner, kan du altid utbilda dig till något som man kallar "basmedicin". De flesta som utbildar sig anitngen till akupunktör, massör inom chiatsu, qigong, taichi eller någon annan behandling, studerar först "basmedicin" innan de går vidare till nästa del i deras utbildning.

Det är en av grundstenarna i utbildning inom alternativmedicin

Just "basmedicin" ingår i alla de utbildningar som ingår i det som man ska kunna inom alternativ medicin. Man lär sig väldigt mycket, men inte så djupt om medicin och forskning. Det mesta och viktigaste är att man lär sig om människoskroppen, man lär sig, diet, kost och motion, man lär sig nutrition, smittspridning och hygien.

Det är meningen att man efter utbildning ska kunna förstå all slags medicinsk terminologi, förstå medicinska resonemang som medicinska experter använder och kunna olika slags vetenskapliga metoder och läsa vetenskapliga artiklar och kritiskt kunna granska dem. Om du väljer att läsa en basmedicinsk utbildning är det viktigt att kontrollera att de utbildningarna är godkända av dessa olika förbund: 

  1. KRY: Kroppsterapeuternas Yrkesförbund
  2. SFKM: Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medicin samt Massörerna
  3. BKM: Branschrådet för Komplementär Medicin
6 Dec 2018