Hur mår man bra

Boka in ett besök hos en tandläkare

Generellt sett så har befolkningen i Sverige en relativt god munhälsa där mycket kan spåras till det faktum att alla – fram till 18 års ålder – hade rätt till fri tandvård. Det som skrämmer är dock att många efter att man passerat denna ålder också upphör med sina besök hos en tandläkare – något som leder till väldigt stora problem på sikt. God munhälsa är nämligen nyckeln till en frisk kropp och om man får trots allt hål i tänderna, plack och karies även efter att man blivit myndig; eller hur? Varför slutar då många personer att gå till tandläkaren efter att de fyllt 18 år?

Jo, här handlar det om det som vi berörde ovan – nämligen att det var gratis tidigare. Vi ska nämligen inte undgå att nämna det faktum att ett tandläkarbesök är dyrt och att många personer inte anser sig ha råd att årligen – eller fler gånger – besöka en sådan. Här är det dock dags att nyansera bilden en smula och säga att ett besök hos en tandläkare fortfarande medför en kostnad, men att denna sjunkit ganska rejält och främst då om man ser till en stor stad som Stockholm. Tack vare att det i den staden finns så pass många tandläkare som erbjuder sina tjänster så har nämligen konkurrensen ökat och därmed har också priserna sjunkit.

Visst; det handlar fortfarande om att man måste betala pengar – relativt mycket – för att besöka en tandläkare i Stockholm, men det har blivit billigare. Detta kommer av att många tandläkare i dagsläget driver sin verksamhet i privat regi i Stockholm och här finns det även andra fördelar utöver de rent ekonomiska. Till fördelarna här ska nämligen även nämnas avgörande detaljer som bättre service, fräschare lokaler och ett bättre bemötande från personalen – kort sagt; tandvården i Stockholm har blivit betydligt bättre och om man bor där så har man också en klar fördel.

Dyr tandvård är ett underbetyg till Sverige

Man kan alltså i Stockholm få tag på en tandläkare och se till att sin munhälsa håller bra kvalitet utan att det svider hål i plånboken och detta är något som vi verkligen får hoppas sprida sig till andra städer i Sverige. Det är egentligen ett underbetyg till Sverige som land att alla inte har råd att få en god munhälsa och även om man fyllt 18 år så innebär detta inte per automatik att man har en hög, stabil inkomst eller att tänderna håller högsta kvalitet.

Alla är vi olika – såväl sett till arbeten, inkomst och till våra kroppar. En del människor har helt enkelt sämre kvalitet på sina tänder än vad andra har och det ska vara en självklarhet att även dessa ska ha råd att gå till en tandläkare; Stockholm är på rätt väg och här får vi hoppas att andra tar rygg så snart som möjligt.

23 Mar 2017