Hur mår man bra

Dags för HLR-utbildning i Stockholm

Vid en akut situation är människan som först kommer till platsen viktig. Förhoppningsvis har denna gått på HLR-utbildning i Stockholm och vet vad man gör.

Kenta jobbade som lastbilschaufför och hade för en tid sedan varit först till en olycksplats. Han gjorde så gott han kunde och lyckligtvis gick det bra. På ett möte hade frågan väckts om chaufförerna skulle få gå en kurs och lära sig hur de skulle agera i en liknande situation under arbetspasset.

Det visade sig att många av arbetskamraterna hade råkat ut för samma sak och oroade sig för att det skulle hända igen. Det var en ögonöppnare för chefen som bestämde sig för att se vad som fanns i närheten. Kanske kunde ett utbildningsföretag komma till huvudkontoret utanför Stockholm och ha utbildningen.

HLR-utbildning på agendan

Utbildningsföretaget i Stockholm som valts ut kunde mycket riktigt komma till dem. De hade flera olika kurser och efter att ha funderat bestämde chefen att de skulle få en kurs som innehöll både HLR-utbildning och första hjälpen. Det skulle ge en extra trygghet för lastbilschaufförerna när de senare gav sig ut på vägarna.

Kursen varvade praktik och teori. De fick lära sig hur man skulle göra konstgjord andning. Stoppa blödning och snabbt se i vilken ordning olycksoffer behövde få hjälp. Dessutom skulle de få lära sig hur man använder en hjärtstartare. En kunskap som var bra när man behövde hjälpa en person i ett samhälle eller en stad där det finns hjärtstartare på flera ställen.

29 Jun 2022