Hur mår man bra

Ergonom – vet mer

Att arbeta med ergonomi kan göras på många olika sätt. Ofta handlar det om att bistå organisationer och arbetsplatser med ergonomiutbildning och träning för att de anställda ska trivas bättre i det långa loppet. I många fall handlar det också om ett samarbete mellan ingenjörer och formgivare för att ta fram en bra produkt. Det är idag allmänt känt att en dålig ergonomi kan leda till jobbiga och smärtsamma skador i längden.

Många menar att arbetsplatser tjänar på att ge sina anställde åtminstone en kortare ergonomiutbildning. Detta eftersom personal som mår bättre under arbetstid troligtvis också är mer produktiva och på ett bättre humör. Produktivitet och ett bra humör är egenskaper som de allra flesta arbetsgivare önskar av sina anställda.

Arbetsuppgifter

Som nämnt i inledningen arbetar ofta en ergonom tillsammans med andra. Med vilka en ergonom samarbetar med kan dock skilja sig åt. Inte sällan handlar det om att arbeta tillsammans med formgivare och ingenjörer när en ny produkt ska tas fram. Med många produkter är det oerhört viktigt att den fungerar bra att använda med kroppen, så att användaren inte riskerar belastningsskador.

En ergonom kan även hålla i ergonomiutbildningar hos olika företag och organisationer. Att en bra ergonomi hos de anställda kan göra arbetsplatsen bättre, på många sätt, är idag allmänt känt. Andra sätt som en ergonom kan hjälpa till på, är att till exempel bistå med rådgivning kring inköp av kontorsmaterial och möbler.

Skaffa jobb som ergonom

Det blir allt vanligare att ergonomer jobbar som konsulter eller egna företagare. Att få fast anställning som ergonom kan till och med vara ganska svårt. Istället är det vanligare just att man åker runt till olika företag i egenskap av konsult. Det här är något som lockar många, men som inte alls känns attraktivt för vissa.

Många ergonomer kombinerar sitt arbete med andra typer av jobb. Ofta är det andra områden inom sjukvård, företagshälsovård, friskvård eller kroppsvård som en ergonom också är duktig på. Understrykas bör dock att det inte alltid är så.

Ergonomiutbildning

Ergonom är ingen skyddad titel. Med andra ord finns det flera olika utbildningar som kan genomföras för att få den kunskap som krävs för att jobba med det. Till exempel finns programmet Arbete och hälsa på KI i Stockholm, som omfattar 60 högskolepoäng. Liknande utbildningar finns bland annat i Lund och i Umeå.

Ett kanske än mer nischat program finns på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Ergonomi och människa -teknik- organisation. Även enstaka kurser finns för den som vill gå en lite kortare ergonomiutbildning. Ett exempel på det är Belastningsskadecentrum vid högskolan i Gävle, som erbjuder kursen belastningsergonomi, vilken omfattar 7,5 HP.

Andra som kan jobba med ergonomi kan vara de som är utbildade fysioterapeuter (kallades tidigare sjukgymnaster), kiropraktorer eller naprapater.

7 May 2017