Hur mår man bra

Förebygg långvarig sjukdom med hälsokontroll i Västerås

En hälsokontroll kan förebygga långvarig sjukdom, genom att upptäcka tidiga symtom. Som företagare i Västerås är det bra att kartlägga risker och därmed undvika långa sjukskrivningar.

Har du ett företag med många anställda och har du kanske haft problem med sjukskrivningar? Det är kostsamt både i pengar och i lidande, både för den enskilde och för företaget. Ett sätt att förebygga sjukskrivningar är att erbjuda hälsokontroll i Västerås för dina anställda.

En hälsokontroll med fokus på friskvård är ett sätt att bibehålla hälsa hos personal. För den enskilde kan det bli en förhöjd livskvalitet.

En hälsokontroll ger en gedigen kartläggning av hälsan

Vid en hälsokontroll fyller man i en hälsoenkät. Det genomförs även flera prover och tester tas, bland annat tas EKG och blodprov. Man testar också lungfunktion med mera. Allt för att få fram en individuell hälsoprofil, med rekommendationer för friskvård. Testerna följs upp för att se utfall av rekommendationerna. Det handlar om långsiktig uppföljning för att säkerställa en hållbar friskvård och god hälsa. En bra rehabilitering är också mycket viktig.

Som arbetsgivare skapar du inte bara ett bättre klimat för dina anställda, du skapar också en mer attraktiv arbetsplats. En arbetsplats där man känner sig värdefull som arbetstagare och där man vill vara kvar länge. Som företagare är det lönsamt med frisk personal, alla sjukskrivningar är dyrbara. En arbetsplats med mycket sjukfrånvaro blir också en oattraktiv arbetsplats. Investera i din personal och ditt företag genom att erbjuda hälsokontroller. En investering som ökar inkomster och livskvalitet.

10 Apr 2022