Hur mår man bra

Frågor och svar om ansiktslyft

Den som ska genomgå ett ansiktslyft kan ha en hel del funderingar. ”Vilka risker finns det?” och ”Hur länge håller sig resultaten?” är bara två vanliga frågor hos personer som ska genomgå ingreppet. I den här texten följer en rad frågor och svar om ansiktslyft, som förhoppningsvis kan vara till användning för den som funderar på att genomgå en operation.

Varför gör man ett ansiktslyft?

Ofta handlar det om personer som visar tidiga ålderstecken, eller lite äldre personer som vill se yngre ut. Kanske besväras man av rynkor från näsvingarna som går ned mot mungipan, eller rynkor kring munnen till exempel.

Vad använder klinikerna för bedövning?

Under ett ansiktslyft brukar patienten ofta sövas ner med hjälp av narkos. I vissa fall används dock lokalbedövning i kombination med avslappnande medel. Vilken metod som används beror på patientens förutsättningar och behov.

Hur länge håller sig resultaten?

Något exakt antal dagar eller år finns inte. Dock finns det studier som pekar på att genomsnittsresultatet varar i över ett decennium. Hur länge resultaten håller beror på många faktorer. Bland har det att göra med vid vilken ålder som ingreppet utförs, din allmänna hälsa, genetiska faktorer och hudens allmänna styrka, elasticitet och hållbarhet.

Andra faktorer som påverkar är bland annat cigaretter, stress, hög solexponering och viktstabilitet. Det här är faktorer som påverkar huden oavsett om ett ansiktslyft har gjorts eller inte. Annat som spelar in är hur väl patienten sköter eftervården och kirurgens erfarenhet, skicklighet och kompetens.

Vad bör jag göra efter operationen?

Kliniken som du gör ditt ansiktslyft kommer att ge dig utförliga instruktioner gällande eftervård. Dessa är viktiga att följa för att resultatet ska stå sig och bli så bra som det har potential att bli. Efter ingreppet är det vanligt att man ligger kvar på kliniken för observation av sjuksköterska i upp till ett dygn. I två veckor bör man undvika ansträngande aktiviteter. Man bör även hålla sig borta från alkohol, bastu och ångbad och hög exponering av sol i flera månader. Räkna med att vara tillbaka på jobbet efter ungefär två veckor. Ibland kan det dock gå lite fortare än så att komma tillbaka till arbetet.

Vad gör egentligen kirurgen under operationen?

Det vanliga är att kirurgen lägger ett snitt till att börja med. Var snittet läggs beror delvis på den enskilda kirurgens teknik, men också på patientens ansiktsstruktur. Ofta börjar snittet strax ovanför hårfästet vid tinningarna. Sedan fortsätter snittet ner framför örat och går bakom örsnibbarna.

När snittet är lagt skiljer kirurgen hud från underliggande fett och muskler och suger sedan fett för att göra konturen bättre. Därefter stramar kirurgen upp muskeln och membranet, drar tillbaka huden och avlägsnar överskottshud.

Läs mer här: http://www.ansiktslyftstockholm.nu/.

28 Mar 2017