Hur mår man bra

Hur hjälper man sitt barn att må bättre?

De flesta barn är ledsna och nedstämda i perioder, men för en del barn, framför allt i tonåren, kan nedstämdheten utvecklas till att man mår riktigt dåligt, blir deprimerad och sluter sig. Vissa utvecklar ett självskadebeteende, andra sluter sig i sig själva, åter andra blir utåtagerande och våldsamma.

Som förälder står man i dessa situationer ofta handfallen och vet inte vad man ska göra. Den person som nyss var ens lilla barn är nu nästan en ung vuxen och känns helt förändrad. De kan vara väldigt svårt som förälder att komma barnet in på livet och få det att prata om sina bekymmer, ännu svårare om man ständigt blir avvisad. Men för sin egen och barnets skull är det ändå viktigt att man försöker. De flesta människor faller ner i en depression någon gång under sin livstid och det gäller att få barnet att förstå att det är en period som antagligen är övergående.

Bryt isoleringen och prata om allt möjligt

Det är vanligt att barn och ungdomar som mår dåligt sluter sig, stänger in sig på sitt rum och inte vill prata alls. De säger att allt är bra för att slippa fler frågor. Som förälder kan det vara bra att backa från de stora och svåra frågorna och i stället försöka vara lugn och visa att man finns där. Prata om alldagliga ting i vardagliga situationer, som vid middagsbordet eller ute på en promenad. Att ställa fram två stolar och säga att nu måste vi tala ut, är sällan en bra strategi utan kan snara ha motsatt effekt. Som förälder kan man behöva bygga upp ett nytt förtroende hos sina barn, trots att man egentligen inte gjort något fel. Men är man väldigt orolig och visar det för barnet kan det hända att barnet känner att det inte orkar med att berätta hur dåligt det mår, och sluter sig ännu mer.

Skapa förtroende och inge hopp

Det viktigaste är att få barnet att förstå att man är där som förälder oavsett vad som hänt och vad barnet än gör. Att man alltid kommer att vara på barnets sida och försöka hjälpa det. Det är viktigt att man säger de till barnet, både en och flera gånger, och även att man tala rom situationen som något man kommer att komma ur tillsammans, att den är övergående. För ett barn kan en depression kännas som att den aldrig kommer att ta slut, de har ju inga tidigare erfarenheter av att ta sig ur svackor. Berätta gärna om gånger då du själv mått dåligt och hur det till slut blev bättre.

Tänk på hur du själv mår

Det är också viktigt som förälder att reagera på hur man själv mår. Om situationen gör dig ledsen , upprörd och desperat, se till att du också har någon att tala med och försöka göra saker som får dig att må bättre. Kanske behöver du till och med gå till en psykolog och prata om dina känslor. Försök inte vifta bort negativa känslor med att du måste vara stark för ditt barns skull, utan ta dem på allvar och gör någonting åt dem, så har du bättre förutsättningar att hjälpa ditt barn.

Omhändertagande enligt LVU

Om ditt barn har ett självskadebeteende, missbrukar droger eller på annat sätt har ett socialt nedbrytande beteende kan socialtjänsten besluta att barnet ska omhändertas enligt LVU, lagen om vård av unga. Vårdnaden av barnet övergår då tillfälligt till socialtjänsten och barnet placeras på ett behandlingshem. Det kan vara en bra lösning för barnet och för dig, men om du motsätter dig det och tycker att beslutet är felaktigt kan du överklaga domen. Du bör då skaffa en erfaren LVU-advokat som kan hjälpa dig med din talan och få socialtjänsten och rätten att inse att du är bäst lämpad att hjälpa ditt barn med de problem som finns. En LVU-advokat hittar du på en advokatbyrå med inriktning på civilrätt och framför allt familjerätt.

Här kan du läsa mer om hur en LVU-advokat kan hjälpa dig: http://www.lvuadvokat.se/.

28 Jun 2018