Hur mår man bra

Hur ska jag som bekant agera vid en vårdnadstvist?

Att genomgå en vårdnadstvist är tufft för alla inblandade och i synnerhet då för barnen som det ju i första hand handlar om. Men här fokuserar vi dock på föräldrarna som naturligtvis också har det tufft och som i många fall upplever att de inte får den hjälp som de behöver. Visst, de har varsin advokat och sin släkt som stöttar dem genom denna tuffa tid som en vårdnadstvist för med sig – men just avsaknaden av stöd från vänner och bekanta kan vara den absolut svåraste biten att smälta för en förälder.

Naturligtvis så beror det på vad denna vårdnadstvist handlar om – är det allvarliga saker som ett eskalerande missbruk av knark- alkohol eller tabletter, psykisk ohälsa eller något så allvarligt som misstänkt incest – så är det ju inte så konstigt att stödet från vänner upphör.

Men vid ”vanliga” fall så upplever föräldrarna att deras vänner valt sida och att man blir lämnad ensam igenom hela denna vårdnadstvist. Så är det ofta inte – att man glöms bort och blir lämnad alltså – utan det handlar mest om okunskap och den känsliga natur som en vårdnadstvist ändå innebär. Som bekant vill man ofta nämligen inte vara och pillra i öppna sår, lägga sig i saker eller vara i vägen och håller sig därför undan helt från att kontakta de berörda parterna. Här bör man som bekant tänka om – det är ju nämligen vid tuffa prövningar som man som mest behöver stöd och uppskattning av sina vänner, eller hur?

Vid en vårdnadstvist så rämnar en hel värld för de inblandade parterna och det är därför som det är viktigt att stödet från vänner och bekanta finns där. Här talar vi alltså om att man som vän – utan att döma och leka domare – bara tar kontakt och låter den andra sköta snacket. Man ska vara en axel att gråta ut mot och vara den vän som man behöver så väl vid en vårdnadstvist – att gömma sig och inte ta kontakt är alltså det absolut sämsta alternativet i många fall av en vårdnadstvist.

Här är det dock viktigt att det sker utan att man själv – som vän eller bekant – börjar lägga sig i och diktera villkoren för samtalet. Du kommer att få höra en del hårda ord om den andre parten iblandad i denna vårdnadstvist, du kommer att få höra en del detaljer och du kommer att – tyvärr – få höra en del osanningar. Ställ dig därför objektiv till vad som sägs och dra inga förhastade slutsatser. Var den axel som man kan gråta ut mot.

Extern hjälp är viktig vid en vårdnadstvist

Att behöva prata med någon är alltså viktigt för de inblandade i en vårdnadstvist och därför spelar psykologer en väldigt viktig roll. Att ta hjälp av psykolog är nästan ett måste vid en vårdnadstvist då man dels – utan att bli dömd – får prata av sig och kanske dels även hittar sin egen roll till varför situationen uppkommit. Kan jag ha gjort fel, kunde jag agerat annorlunda? – dessa frågor kan ofta en psykolog hjälpa en att besvara vid en vårdnadstvist.

Här kan du läsa mer om hur en vårdnadstvist går till rent praktiskt.

30 Mar 2017