Hur mår man bra

När ditt barn behöver psykologisk hjälp

Är det så att du har ett barn som du är orolig över? Funderar du på om ditt barn behöver hjälp av en kompetent barnpsykolog? Att du funderar på det är ett gott tecken på så sätt att det visar att du är en god och omtänksam vuxen och vill ditt barns bästa. Om det är så att ditt barn har uppvisat nedstämdhet under en längre period, till exempel under en månad, och barnet inte är sig självt, inte är glad. Märker du till exempel att ditt barn inte är som vanligt, drar sig undan, eller till och med är mer aggressivt än vanligt och kanske till och med river eller slår andra barn eller sig självt, bör du uppsöka en barnpsykolog. Då kan det vara så att ditt barn behöver hjälp av en professionell barnpsykolog.

Ett barn kan vara med om en olycka

Det kan ju vara så att barn, precis som vi vuxna, är med om någon olycka. Det kan vara med bilen, med cykeln, eller någon annanstans. Det kan göra att barnet blir väldigt rädd. Är rädslan tillrckligt stort hos barnet kan det leda till att rädslan sitter kvar hos barnet och barnet kan inte hantera rädslan så att det inte längre behöver bära på rädslan längre. Det kan även hända att barnet är så sjukt, eller att någon förälder eller syskon är sjukt, vilket kan ge barn en så stor rädsla att det påverkar barnets mående. Då br du absolut söka kontakt med en barnpsykolog för att få adekvat hjälp till ditt barn.

Ett barn kan vara med om ett trauma

Har ett barn varit med om ett svårt trauma, måste barnet få den hjälp som barnet behöver för att komma till rätta med det traumat. Ett trauma, kan enkelt förklaras som att barnet upplever att barnet är hotat till livet, att någon förälder eller syskon är hotat till livet, alternativt hotat till fysisk skada. Ett barn kan bli traumtiserat av uttalade hot mot barnet. Det behöver inte alltid vara ett fysiskt trauma, utan kan även vara ett psykiskt trauma. Det som händer då ett barn är med om ett trauma är att traumat uppkommer av en händelse i barnets liv, som barnet inte på egen hand kan förstå. Traumat skapar en oordning inuti barnet. Traumat gör att barnet inte kan helt, eller delvis fungera som det har gjort innan. Är det ett riktigt svårt trauma kan barnet bli helt paralyserat och inte lik sig själv efteråt. Sådana svåra trauman ger barnet mycket stora skador och måste genast få hjälp av en barnpsykolog.

Vad FN:s barnkonvention säger

Förenta nationernas (FN:s) barnkonvention säger att "ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning." Det innebär att alla barn som till exempel har ett trauma eller är nedstämd, mår dåligt eller är aggressiv eller på andra sätt uppvisar att det mår dåligt, har rätt att få hjälp. Det finns vård och behandling i Sverige som alla barn har rätt att få. Om du undrar och funderar på när ditt barn behöver psykologisk hjälp kan du läsa mer här.

29 Aug 2018