Hur mår man bra

När bör föräldrar inte träffa sina barn?

Finns det alls någon situation där barn inte ska träffa sina föräldrar? Det hela springer ur vilken föreställning som man har om föräldrar. Är alla föräldrar bra föräldrar? Nej, tyvärr inte. Alla föräldrar är inte bra föräldrar. Är det skadligt för barn att umgås med en förälder som inte är en bra förälder? Det beror på hur umgänget ser ut.

Vad är en "bra" och "dålig" förälder?

Det är inte skadligt för ett barn att umgås med en förälder som tar emot råd och stöd för umgänget mellan förälder och barn. Socialtjänsten är den myndighet som bör stödja ett barn som ska umgås med en förälder som inte är en bra förälder. Här måste vi förtydliga vad vi menar med en "bra" förälder och en "dålig" förälder; en "dålig" förälder är någon som är våldsam mot barnet, som förgriper sig fysiskt och, eller sexuellt på sitt  eget barn, som missbrukar narkotika och, eller alkohol när föräldern ska träffa sitt barn, som är psykiskt sjuk.

Det är även skadligt för barn att behöva umgås, eller till och med bo med en förälder som är dömd och i fängelse. Här finns det absolut inga förmildrande omständigheter. En förälder som är dömd eller omvittnat våldsam mot den andra föräldern är heller inte någon "bra" förälder.

Vid alla sådan fall bör barn skyddas

Är det så att barn riskerar att utsättas för våld, övergrepp och i situationer där föräldern missbrukar alkohol och narkotika, då ska barn skyddas. Då bör man inte döma barnet att bo och umgås med en sådan förälder. Man ska heller inte utsätta barnet för att föräldern vill det. Ett barn ska i alla situationer skyddas rån vidare misshandel och övergrepp – endast då kan barn må bra. Hur föräldern mår, är inte viktigt när det kommer till barns vårdnad, boende och umgänge. Det är inte föräldrarna som har rätt till sina barn, det är alltid barn som har rätt till sina föräldrar. Och vill inte barnen träffa sina föräldrar då ska de skyddas från det.

Vårdnadstvister har blivit helt galna

Här måste vi bara konstatera att detta med barns vårdnad, boende och umgänge har blivit helt  galet. Tvisterna har ökat och föräldrar tvistar om helt galna saker. I stället för att ta striden för ett barn som riskerar att utsättas för misshandel, våld och övergrepp har barnen istället blivit slagträn för konflikter mellan föräldrar som handlar om helt galna saker. För alla barns skull som riskerar att utsättas för misshandel, våld eller övergrepp bör man istället ta striden, och då bör man alltid ta hjäp av en duktig advokat. Läs mer på: https://www.vårdnad.com.

8 Jun 2019