Hur mår man bra

Om man inte lever till 100 procent

Hur ska man göra för att leva ett liv som man samtidigt mår bra av? Många lever inte så att man mår så bra av. Det kan bero på en rad olika faktorer. Man kan ha en bakgrund och har växt upp i en familj som har haft problem. En av föräldrarna kanske själv har mått dåligt och det måendet kanske har påverkat hela familjen. Då är det inte så lätt, om man har en bakgrund av att en förälders dåliga mående har påverkat ens barndom, att själv må bra i sitt vuxenliv.

Det finns hjälp att få om man just som vuxen inte mår så bra. Man kan gå i terapi och med hjälp av terapin må bättre. Här finns många olika slags terapier att gå och vi presenterar några av dem här.

KBT

KBT är förkortning för kognitiv beteendeterapi. Med en sådan terapi menar man att vi styrs av den inlärning som vi har fått. Vi beter oss enligt det som man har lärt sig. Genom att lära sig ett nytt beteende, få ny information så kan man lära sig ett beteende som får en att må bättre. Mår man till exempel dåligt av spindlar (vilket brukar vara ett klassiskt exempel), kan man lära sig vad spindlar är, att de inte är små monster som tänker äta upp en. Man närmar sig spindeln, märker att den itne är farlig och – vips! Så mår man bättre och är inte rädd för spindlar längre. Detta sagt med en stor portion förenkling.

ACT

ACT står för acceptance, and Commitment Therapy och i terapin fäster man stor vikt vid att acceptera det som finns i nuet (och inte älta det som har varit). Man ägnar sig i stort åt mindfulness, och ser till att vara närvarande i det som är just nu. Mår man inte bra, ska man acceptera att lidande är en del av livet. Livet är som det är. Bäst mår man om man bara accepterar det. (Detta är en förenkling av behandling med ACT).

Parterapi eller famljeterapi

Den som har sett Bonusfamiljen i Sveriges television har säkert sett när paret som har huvudrollen, går i terapi. De möter i terapin ett annat par, som är terapeuter, men samtidigt är ett par de också. Nu är det inte vanligt att två terapeuter som arbetar tillsammans även själva är ett par. Däremot kan man be om att det är två terapeuter som är med om man som par går i terapi. En del (oftast män) anser annars att terapeuten gaddar ihop sig med kvinnan och att mannen känner sig utanför. Då kan man väga upp den känslan med att det alltid deltar en man som kan förstå mannen bättre (än en kvinnlig terapeut).

Compassion-fokuserad terapi

I denna terapiform, ingår det att man känner "medkänsla" med sig själv och andra. Compassion på engelska betyder just det; att man hyser medkänsla med människor och framför allt inför sig själv. Ibland kan människor må dåligt av för lite medkänsla, man har kanske själv en dålig självkänsla, eller självbild. Man kanske är självkritisk, drivs av prestationskrav men kan då bli hjälpt av att må bättre av CFT. Vill du läsa mer om olika terapier, kan du göra det på: https://mindcompanion.se.

19 Sep 2019