Hur mår man bra

Personlig assistans är viktig i Stockholm

Olyckor kan inträffa när som helst, vilken del av kroppen som helst kan ta skada och detta kan innebära att man gör sig så pass illa att det kommer att påverka hela sitt liv. Det vill säga – livet kan förändras från en sekund till en annan och ett helt liv kan få en helt annan inriktning i och med detta. Men; det behöver inte bli sämre och det är där som man ska veta att det finns hjälp att tillgå. Alla människor har rätt att leva det liv man vill och man ska också i så stor utsträckning som möjligt få den hjälp på vägen för att detta möjligt.

Ett handikapp – medfött eller som skett genom en olycka – behöver inte vara ett hinder i vardagen och det man istället får göra är att använda en annan persons kropp för att förverkliga de drömmar, de mål och de vardagliga saker man vill få utförda. Det handlar om personlig assistans och vad detta innebär.

Personlig assistans är något som verkligen gör en stor skillnad för de som behöver sådan och om vi ser detta genom ett exempel där vi försöker förklara vikten av detta viktiga yrke så kan vi säga att det handlar om en ung kille i Stockholm vars liv tagit en dramatisk vändning. Denne kille – 20 år – har precis påbörjat studier på högskolan då han en dag blir påkörd vid ett övergångsställe; en fruktansvärd olycka som innebär att han blir förlamad från midjan och nedåt.

Efter den nödvändiga rehabiliteringen så är det dags för denne unge man att återgå till vardagen i Stockholm och det här kommer att innebära en stor förändring – vid hans sida så kommer nämligen några andra personer att finnas dygnet runt. Han behöver nämligen personlig assistans och detta under dygnets alla timmar; det som olyckan fört med sig – utöver förlamningen – är nämligen att han även har problem med epilepsi och vid dessa anfall så krävs det hjälp.

Livet fortsätter med personlig assistans i Stockholm

Är då den unge mannens liv slut i och med detta, måste han avbyta allt som han tyckt om enbart på grund av förlamning och epilepsi? Nej. Personlig assistans innebär att han genom personalen får tillgång till deras armar, deras ben och deras specifika kunskaper – han kan fortfarande studera på högskolan, han kan fortfarande gå på exempelvis hockeymatcher och han kan fortfarande se på konserter med sitt favoritband.

Skillnaden mot förr är att han alltid har sällskap och att han får hjälp med exempelvis toalettbesök, med att laga mat och med att lägga sig. En så allvarlig olycka som denna innebär inte på något sätt slutet – det innebär en annorlunda livssituation; en situation som tack vare personlig assistans blir så bra som möjligt och där han inte behöver göra avkall på det han gillar och tycker om att göra.

Han får hjälp att träna, han får hjälp att leva det liv han vill och han får – i de flesta fall – också väldigt gott sällskap på vägen. Personlig assistans handlar om mer än bara vård.

21 Jul 2017