Hur mår man bra

Se piggare och yngre ut med hjälp av ögonlocksplastik i Stockholm

De första och mest synliga tecknen på att man åldras brukar sätta sig i området kring ögonen. Egentligen behöver hängande ögonlock, rynkor och annat vara ett tecken på att man åldras heller utan det handlar mer om vilken livsstil man har, hur sin genetik ser ut och detta kan ju vara plågsamt oavsett. Det vi menar här är att det kan vara tufft för en person som befinner sig i 25-års-åldern men där huden kring ögonen ger indikationer på att hon befinner sig i åldern kring 45 år. Detsamma gäller en person som är runt 65 år men kanske vill upplevas som yngre då det är så hen känner sig egentligen. 

Inte kul att se äldre ut

Man ska aldrig underskatta känslan av att åldras då detta ter sig olika från person till person och där vissa accepterar detta utan problem medan andra upplever detta med stor sorg. Lyckligtvis så finns det hjälp att få om man – oavsett ålder – börjar känna sig sliten och ser allmänt hängig ut. Ett av dessa är att man genomgår en ögonlocksplastik som lyfter upp huden och tar bort rynkor och annat som påverkar utseendet till det negativa. 

De flesta kirurger finns i Stockholm

Att genomföra en ögonlocksplastik är en möjlighet var i Sverige man än bor men är enklast att genomföra i Stockholm där det finns flertalet kliniker som erbjuder detta. I Stockholm är ögonlocksplastik också betydligt vanligare än vad det är i övriga Sverige och detta både gällande kvinnor och män – som vi sa ovan, åldrande ter sig olika från person till person och skiljer sig inte mellan könen. En ögonlocksplastik hjälper en människa till ett yngre och piggare utseende oavsett om det är en man eller kvinna. 

När man vill se fräsch och tilldragande ut

Vi nämnde ovan att även livsstil spelar en stor roll i hur området kring ögonen påverkas och här kan man se hur stress, rökning, dålig kost och oregelbundna arbetstider kan påverka ganska rejält. Detta blir extra jobbigt om man är mitt uppe i en karriär av något slag där man dagligen träffar nya människor, håller i presentationer och där ens hela intryck är beroende av att man ser pigg och fräsch ut. En ögonlocksplastik kan hjälpa till med detta och vi får hoppas att trenden sprider sig från Stockholm även till övriga delar av landet. Att se piggare, fräschare och yngre ut är något som alla ska ha möjlighet och rätt till – om man vill det förstås. 

Genomför en ögonlocksplastik i Stockholm 

Känner man att en ögonlocksplastik kan vara det som får en att åter känna sig ung och fräsch så är verkligen detta något som man ska överväga. Själva ingreppet tar inte alltför lång tid, är säkert och innebär heller ingen längre period av konvalescens och de som som genomfört en ögonlocksplastik i 

Stockholm brukar i regel vara tillbaka på jobbet inom någon vecka. Dock så kan ingreppet innebära att man under en kortare period får blånader kring sina ögon och detta kan ju vara ganska känsligt. Rådet efter en ögonlocksplastik i Stockholm är alltså att man vilar upp sig till dess att blånaderna helt försvunnit – om man upplver problem med detta vill säga. 

12 Mar 2018