Hur mår man bra

Vaccinera dig i Stockholm

Ett vaccin skyddar inte bara dig själv mot sjukdomar utan bidrar även till att risken att smittas minskar för alla. Vaccinet ger dig immunitet mot besvärliga och smärtsamma sjukdomar.

Vaccinationer är ett ämne under ständig diskussion. Just nu pågår en kapplöpning forskarna emellan för att hitta ett vaccin till sjukdomen Covid-19 som drabbat många människor. Detta efter att coronaviruset spridits över världen och orsakar en pandemi. Stockholm är en av de städer som drabbats mycket hårt av viruset. Vid månadsskiftet juli-augusti 2020 hade 23 239 personer i Stockholm konstaterats blivit smittade av Covid-19. Av dessa har 2 387 människor avlidit av sjukdomen. Än finns det inget vaccin på marknaden och stockholmarna får därmed fortsätta vänta på sprutorna som ska ge dem immunitet mot viruset. Till dess får de fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Men även om mycket fokus är på coronaviruset för tillfället ska man inte glömma bort alla andra sjukdomar man behöver vaccinera sig mot också.

Barnsjukdomar vaccineras tidigt

Förrädiska sjukdomar som röda hund och påssjuka vaccinerar man i regel i väldigt tidig ålder. Båda två är väldigt smittsamma sjukdomar och inte på något sätt en trevlig upplevelse att vara med om. Lyckligtvis vaccinerar de allra flesta stockholmare sina barn mot sjukdomar som dessa när de är små. På så vis minimerar man smittorisken när barnen börjar på förskolan och träffar andra barn.

En del sjukdomar är vanligare i andra länder än hemma i Sverige och Stockholm, vilket är anledningen till att vi ibland vaccinerar oss när vi ska ut och resa. Att vaccinera sig mot Hepatit, även kallat gulsot, är till exempel vanligt om man ska resa till sydliga Europa. Den vaccinationen behöver fyllas på efter hand.

Vaccin under ständig diskussion

Merparten av svenska befolkningen väljer att vaccinera sig själva och sina barn. Men ingen tvingas till att vaccinera sig i Sverige som istället utgår från ett frivilligt system. En del människor är misstänksamma mot staten och vad som injiceras i kroppen vid vaccinationer, och menar att vaccinationerna i sig utgör större risker än sjukdomarna i fråga.

Gällande många sjukdomar har man idag kommit långt i forskningen. Sjukdomar som kikhosta och mässling är båda extremt ovanliga i Sverige tack vare att vi vaccinerar oss och inte ger dem möjlighet att spridas. Men det innebär inte att vaccinationerna kan upphöra, då de fortfarande är vanliga på andra platser i världen. Och Stockholm är ju inte minst en populär turistort för människor från hela världen.

Läs mer om vaccination i Stockholm här: https://www.vaccinstockholm.se/

11 Aug 2020