Hur mår man bra

Viktigt våra äldre får bo hemma

Det är mycket viktigt att de som är äldre, får bo kvar hemma så länge det bara går. När man är gammal, vill man ofta ha det som man alltid haft det. Att vara med om förändringar, kan rubba många äldres värld. När man blir sjuk (eller sjukare än förut), är det nog med förändring för att den som är gammal ska tycka att det är jobbigt. Den som är gammal kanske måste anpassa sig till en annan situation, i och med sjukdomen. Ska de då dessutom flytta och bo på ett annat ställe, kan det bli för mycket, då kan det vara mycket bättre att få bo hemma.

Många blir mer senila på äldreboende

Ska de då flytta in på ett ålderdomshem, kan de bli sämre än vad de behöver vara. Många som är gamla kan bli senila bara genom att flytta till en annan plats. Då kan det faktiskt vara bättre att de stannar i sina hem, tills det inte går längre. Om de äldre ska kunna stanna hemma så länge som möjligt, behöver de en mycket bra hemtjänst. Hemtjänsten kan vara det som avgör om den som är gammal och skröplig kan bo kvar hemma. Då kommer personal från hemtjänsten, och städar i bostaden, handlar och lagar mat, det man kan behöva för att kunna duscha, bada, tvätta hår eller tvätt, strykning och sådant som man kan behöva hjälp med i sitt hem. Till högtider som jul, påsk och andra högtider kan man behöva storstäda mer grundligt, få hem en julgran eller annat pynt som man kan behöva för den högtidens festligheter.

Spara pengar genom att bo hemma

Det är mer ekonomiskt för den som är gammal att bo hemma med hemtjänst, än att flytta in på ett äldreboende. Främst för den som är gammal, men även för samhället i stort, då varje äldreboende kostar i form av personal. Är man så pass dålig att man till exempel är dement, eller har Alzheimer, är man dock en fara för både sig själv och andra. Det har hänt att dementa har glömt spisen eller ugnen på hög värme och har varit en brandfara för sig själv och andra. I alla sådana fall är det mycket viktigt, oavsett kostnader, att de ksa kunna bo på äldreboende så att de kan få just den slags hjälp som man kan behöva när man är dement och gammal. Det är i så fall viktigt att hemtjänsten fungerar bra och ser till de boendes bästa.

12 Aug 2019