Hur mår man bra

Antikroppstest

Ett test man väntat på finns nu på marknaden för alla som önskar. Misstänker man att man haft covid-19 och undrar om man har antikroppar så kan man uppsöka vaccinationskliniker för ett Antikroppstest och få svar.

Det är många människor som går och funderar på samma fråga i dessa dagar. Har jag haft corona? Tänk om jag har antikroppar, då kan jag gå och besöka min mamma som bor på äldreboende. Det viktiga är dock att komma ihåg att även om man har antikroppar och inte kan bli smittad så kan man föra smittan vidare genom exempelvis dålig handhygien. Så försiktighet är fortfarande a och o för att skydda dem man har runt omkring sig. Däremot kan det vara skönt att veta att man har man antikroppar. Får man då en enklare förkylning så vet man att man inte har covid-19.

När kan man ta testet och hur fungerar det

Man ska ha fyllt 18 år samt vara helt frisk. Testet kan man göra 1-3 veckor efter att man varit sjuk då det tar den tiden för antikropparna att bildas. Först och främst bokar man en tid på utvald klinik. När det är dags för testet är det viktigt att man är frisk och inte uppvisar några symtom. Skulle man känna symtom så får man boka om tiden och stanna hemma den rekommenderade tiden. Själva testet görs av legitimerad vårdpersonal och tar ca. fem min. Man får svara på frågor om sin hälsa och sedan görs testet med ett stick i fingret. Efter endast tio minuter får man sitt provsvar. Skulle det vara så att man vill ta en bild av provsvaret så måste man förbereda personalen. Anledningen är att provet måste vara nytaget, alltså mindre än 10 - 15 min. Vid äldre provsvar kan det nämligen ändras till falskt positivt.

Bör alla ta antikroppstest

Det är något som är upp till var och en. Testet visar om man har haft covid-19 och om man har immunitet. Det innebär dock inte att man inte kan smitta andra. Det innebär endast att man med största sannolikhet inte kan bli smittad själv så länge som immuniteten varar. Därför är det viktigt att oavsett om man har antikroppar eller inte, följer hälsovårds myndighetens rekommendationer. Håll avståndet när vi befinner oss bland andra människor. Tvätta händerna ofta och desinfektera. Det är en viktig komponent när det gäller att minska smittspridningen av både covid-19 och andra bakterier som kan skadar oss.

7 Sep 2020