Hur mår man bra

Är det dyrt att gå till en tandläkare?

Det finns en slags inbyggd motvilja hos många kring att gå till en tandläkare. Dels så känner man ett stort obehag vid själva behandlingen eller undersökningen; något som är förståeligt då munnen är ett känsligt område och att det även med lokalbedövning känns att någon är där och petar. Vidare så tillkommer även ljud från borrar, maskiner och sugen som används – samtliga faktorer som kan leda till att en privatperson känner obehag och skjuter sitt besök hos en tandläkare på framtiden.

En än vanligare orsak är dock att man inte anser sig ha råd med att gå till sin tandläkare. En man i exempelvis Solna kan känna att kostnaden för en tandläkare är för hög och då han inte har några uppenbara problem med sin mun i form av tandvärk så tycker han sig tjäna pengar på detta. Ett farligt tänk.

Tänder är ingenting som läker av sig själva och den kostnad som han ansett sig spara in kommer här förmodligen att dubbleras – minst – då exempelvis karies, bakterier och annat får ytterligare spelrum i hand mun. Det besök han ställde in hos sin tandläkare i Solna skulle ha ägt rum i ett rent förebyggande syfte som i slutändan räddat honom från en högre räkning.

Bidrag att använda hos din tandläkare

Men – är då verkligen en tandläkare så pass dyr att man inte har råd att besöka denna? Vi utgår från en person som har ett vanligt jobb, en normal inkomst och som inte betalar för mycket i månadsavgift för boende då vi svarar: nej, en tandläkare är inte för dyr.

Det finns dessutom möjlighet att använda sig av sitt tandvårdsbidrag och om vi säger att denne man i Solna är 35 år gammal så får han ett bidrag på 150 kronor som dras av direkt från den räkning han får av sin tandläkare. Hade mannen varit 29 år så hade den avdragna summan landat på 300 kronor. Detta tandvårdsbidrag går även att tillgodoräkna; har inte mannen i Solna använt sitt bidrag under föregående år så kommer en summa om 300 kronor istället för de 150 kronorna att gälla. Detta om max två år dock.

Så, baserat på detta så behöver det inte kosta så mycket pengar att besöka en tandläkare och detta oavsett om man bor i Solna eller om man bor i någon annan svensk stad. Tandvårdsbidraget gäller naturligtvis över hela Sverige.

Läs mer här

27 Jul 2017