Hur mår man bra

Blir du utsatt för våld i ditt förhållande?

Kort och gott sagt var det så många som 84.200 anmälda misshandelsbrott som anmäldes under 2017. Samtidigt uppger Nationella trygghetsundersöknignen att cirka 2,7 procent att de har blivit utsatta för misshandel under 2016. Samtidigt uppgavs att cirka 23.600 barn mellan 0-17 år (barn i juridisk mening) utsattes för barnmisshandel och 3.990 barn som var i 0-6 år. Här tror Brottsförebyggande rådet (BRÅ) att mörkertalet är stort. Särskilt när det kommer till våld mot små barn som inte alltid har möjlighet att rapportera om detta.

Våld är alltid våld oavsett orsak

Om det är så att man lever i ett misshandelsförhållande, är det inte alla gånger som man är medveten om det. Det är lätt att tänka att det alltid är någon annan som är utsatt för detta, och att den som slår, bara slår när hen är trött, arg, provocerad eller har druckit. Det är viktigt att veta att det inte spelar någon roll VARFÖR hen slår, men att det ALLTID är våld, även om hen säger att det är offrets fel att hen slår. Många som slår anser nämligen alltid att det är offrets fel för att de slår offret, vilket är endast lögn och dumheter. Det är alltid dens fel som slår – att de slår. Det är ingen annans fel att den som använder sig av våld, gör det. Det är alltid fel att använda sig av våld i ett nära förhållande. Finns det dessutom barn i förhållandet komplicerar det en skilsmässa, då den förälder som slår kan inleda en vårdnadstvist om barnet för att få tillgång till det.

Våld mot barn är alltid fel

Här anser vi att det enda sättet att skydda ett barn är att den andra föräldern får vårdnaden om ett barn, där den andra föräldern slår sin partner. Att skilja på våld mot en partner och risken för att föräldern använder sig av samma salgs våld bör göra den föräldern opassande som förälder och vårdnadshavare. Den person som en gång har tyckt sig ha rätten att använda sig av våld mot en partner, anser ju förstås att även våld mot barnet är naturligt. Man kan inte skilja på ett våld som används mot en partner och risken för att även barn utsätts för samma slags våld. En våldsam person kommer att vara och är våldsam även mot ett barn. I de fall som en av föräldrarna är våldsamma bör den andra inleda en vårdnadstvist för att få ensam vårdnad om barnet och kunna skydda det. Ta hjälp av en duktig advokat för att få hjälp i en vårdnadstvist. Läs mer här.

17 Feb 2019