Hur mår man bra

Då behöver man stöd

Har de statliga Arbetsförmedlingarna spelat ut sin roll? Gör de inte längre sitt arbete, eller har de aldrig gjort det? För den som blir arbetslös, kan de hamna i en situation där de behöver råd och stöd mer än någonsin. Det är ju lätt hänt att en person som blir arbetslös, hamnar som i ett vakum, och känner att den inte är lika viktig längre, förutom att den personen förlorar sin inkomstkälla.

Det är inte alla som känner att kan ta sig själv ur den nykomna situationen på egen hand. Förutom den egna och individuella situationen så behöver den som är arbetslös, få information om hur man bäst går till väga för att hitta nytt jobb. Kanske bör den personen vidareutbilda sig, eller skola om sig helt enkelt för att bättre matcha den efterfrågan som arbetsmarknaden har. Den förändras ju hela tiden och behöver personal som har en viss utbildning.

Arbetsförmedlingens roller

Förutom att göra det mest uppenbara; förmedla arbete, så har Arbetsförmedlingen alltmer fått en roll som upplysning gentemot politiker, andra mynidgheter och de breda folkmassorna, att ge information om vilka bristyrken som är aktuella, statistik över arbetslösheten och vad som bör göras för att de arbetslösa ska få sina arbeten. Detta arbete har blivit med tiden allt viktigare än själva arbetet med de arbetslösa. För det operativa arbetet, har man lagt alltmer på privata aktörer. I stället har Arbetsförmedlingen blivit en myndighet som endast kontrollerar så att de arbetslösa verkligen söker nya jobb och rapporterar detta till de olika a-kassor som de stackars arbetslösa tillhör. För att få ut sin ersättning, ställer Arbetsförmedllingen krav på de arbetslösa, utan att ge någon som helst service, för dem.

Privata coucher allt viktigare

Så för att de som är arbetslösa verkligen ska få hjälp, har Arbetsförmedlingarna lagt allt mer arbete på de privata aktörer som har vuxit som svamp i lingonskogen. Det är dit de arbetslösa blir slussade för att bland annat lära sig om hur man skriver ett Curriculum Vitae (CV) och personliga brev, hur de ska tänka positivt och inte deppa ihop. Och för de långtidsarbetslösa är det ännu värre; de ska gå kurser i hur de ska bli alltmer "anställningsbara", det vill säga, anpassa sig, anpassa sig och anpassa sig. Och detta är något ganska hemskt, som om det var de arbetslösas eget fel att de är arbetslösa när orsaken till arbetslösheten ligger i samhällsstrukturer och förändringar på arbetsmarknaden som är långt bortom de arbetslösas egen kontroll. Men det vill nog ingen politiker eller företagsledare prata om. Då är det lättare att lägga det på dem som redan ligger pladask på arbetslöshetens kalla betonggolv.

9 Jan 2020