Hur mår man bra

Hälsan i munnen viktig för att må bra

När man  levt gott i många år, kanske man märker att ens tänder, varken ser ut som förut eller beter sig på samma sätt som förut. Det är mycket som kan drabba våra tänder och som påverkar hälsan, status och utseende. Det du äter, dricker, röker eller snusar och hur du sköter om dem, påverkar tänderna. En del som har dåliga tänder kanske önskar kanske att man inte hade ätit annat än äggskal (för den vita färgens skull) eller druckit annat än vatten. Här kan vi konstatera att det antagligen inte finns någon som levt på det sättet. Däremot har de flesta av oss levt och ätit och druckit både gott och mer eller minder hälosamt.

Tändernas hälsa beror på anlag och skötsel

Bra tänder är till stor del beroende på hur bra tänder du föddes med. Anlag är viktiga här, särskilt när det kommer till om du drabbas av sjukdomar eller inte. De kan påverkas av hur vi motar Olle i grind och tar hand våra tänder. Är man upp i åren, kanske man har förlorat en eller annan tand? Kanske det är dags att planera ersättningen av de förlorade tänderna? Så hur ska man göra? Det första som kan vara bra är att ta kontakt med en tandläkare som till exempel utför tandimplantat i Solna, om man råkar bo där. Annars tar man kontakt med närmaste tandläkare som du har förtroende för. Beroende på hur mågna tänder du har förlorat, eller behöver ersätta, finns det olika lösningar som är bäst. Därför ger vi här exempel på olika lösningar som kan vara bra att tänka igenom.

Löständer – tandprotes

Det finns avtagbara tandproteser, som vi brukar kalla för löständer. Det innebär att man tar ur protesen nattetid. Det kan handla om delar av eller hela käken där tänderna är löstagbara. Då består protesne av kostngjorda tänder och konstgjort material för tandkött och käkben. Man kan själv ta av den och borsta den.

Tandimplantat

Tandimplantat består av en skruv i titan som man skrivar fast i käkbenet. Sedan skruvar man fast tänder i skruven som ser ut som dina gamla tänder. Hela tandimplantatet påminner mest om dina gamla tänder och är inte löstagbara. Du borstar dem som dina egna tänder.

Fasad – Krona – Bro

Dessa olika tandersättningar passar bäst om det är så att man endast har tappat en eller två, tre tänder i munnen. En fasad är en påklistrad fasad som har ett tunt skal av porslin. Har tanden skadats så mycket att den halvt är borta, kan tandläkaren behöva slipa ner tanden och sedan fylla tanden och fästa en "krona" på tanden. Har man flera tänder i följd som behöver ersättas, kan man göra det med en "bro". Då ersätter flera tänder som sitter i hop och fästs på de närliggande tänder, så att de utgör en "bro" mellan de friska tänderna.

Läs mer om tandläkare som arbetar med tandimplantat i Solna på: tandimplantatsolna.se.

20 Jun 2018