Hur mår man bra

Hur gör man med barn som inte mår bra?

Hälsan tiger still, lyder ett gammalt talesätt. Det kanske låter konstigt, men det är inte så konstigt. Den som är frisk tänker sällan på det. Först när den personen blir sjuk, märker hen skillnaden, och märker hur bra den personen mådde, innan hen blev sjuk. Det brukar vara så. Särskilt gäller det alla som inte mår bra.

Våra barn och unga mår inte bra

Den psykiska ohälsan har brett ut sig. De flesta barn och unga mår dåligt, rapporterade så gott som samtliga medier i förra veckan. Rapport på Sveriges television intervjuade flera ungdomar om hur de mådde. I ett klassrum på högstadiet, fick klassen räcka upp handen som ville svara på frågan om de någon gång hade mått dåligt den senaste tiden, och om de hade tagit medicin mot det. På frågan om de hade mått dåligt den senaste tiden, svarade mer än hälften att de inte mått så bra. Händer räcktes upp inför TV-kameran. På frågan om de tagit medicin mot sin psykiska ohälsa, svarade enbart två.

Ökningen av medicinering har ökat

Ökningen av medicinanvändning har ökat bland barn och unga i takt med den ökade ohälsan. Det de äter är framför allt bensodiazepiner, samtidigt som kommunerna drar ner på mottagningar för psykologisk behandling för barn och ungdomar. Orsakerna till det är lite olika. Många får gissa, eftersom ingen vet. Gissningsvis har det miljöer i skolan och hemmen att göra.

Skilmsässor har ökat

Vi ser att skilsmässorna har ökat ända sedan mätningarna gjordes första gången 1978. Om det har med ökad ohälsa att göra, är svårt att säga, men alla som någon gång har gått igenom en skilsmässa, eller föräldrar som har gjort det, vet kanske av egen erfarenhet att det är jobbigt för alla parter. Det som från första början utgjorde en trygghet, förändras. I fall där förhållandet mellan föräldrarna bara har bråkat och grälen har eskalerat, kan en skilsmässa vara bara bra. Förhoppningsvis slutar grälen och bråken och alla får lugn och ro. Däremot finns det fall där de istället har eskalerat efter skilsmässan. Det kan vara föräldrar som inte har kunnat enas om hur vårdnaden om barnen, eller deras boende eller umgänge har kunnat lösas. Då måste de ta hjälp av någon som kan hjälpa dem med det.

Föräldrar som inte kommer överens om barnen

De bör ta kontakt med en advokat som kan hjälpa dem. Vårdnaden och boendet är nämligen en juridisk fråga som måste lösas. Om den ena föräldern, eller båda, inte är nöjda med hur de ska lösa situationen kring barnet, eller barnen om de är flera, ska då stämma den andra föräldern. Då gör man det för att domstolen ska lösa tvisten. I många fall kan barn behöva en egen advokat. Då kallas det målsägandebiträde. Det brukar bara vara i fall då barnet kanske är offer för något brott som misshandel eller övergrepp. Läs mer på denna länk om man inte är överens om barns umgängesrätt.

Alltid bäst ta kontakt med advokat

I alla fall kan föräldrarna alltid kontakta en advokat. Då bör de anlita någon som kan området och kan ge rätt råd och hjälpa den splittrade familjen så att barnen kan börja må bra. Barns hälsa är viktigt. Alla i samhället bör se till att de mår bra på nytt. De är ju den generation som ska ta över viktiga samhällsfunktioner; bli våra läkare, sjuksköterskor, politiker och företagsledare.

6 Mar 2018