Hur mår man bra

Ingen minskning av RUT – trots mindre avdragssumma

Att köpa städhjälp i Stockholm är ett bra sätt att vila och må bättre. Här berättar vi mer om vad som gäller när det handlar om RUT-avdraget, som gör att städtjänster blir betydligt mer överkomligt för privatpersoner.

Trots minskat avdrag, med maximalt 25 000 kr per år, så ökar efterfrågan på städhjälp och andra tjänster som ger rätt till rutavdrag. År 2017 blev ett rekordår.

När Regeringen diskuterade minskat totalbelopp för rutavdraget, för ett par år sedan, var det många städföretag som reagerade starkt. En sänkning från 50 000 kr till 25 000 kr per år i avdrag skulle slå hårt mot dem med färre kunder och färre anställda.

Lägre skatt ger mindre svartjobb

Bland annat var det en städfirma i Stockholm som i en intervju till Sveriges Radio påpekade att minskat totalbelopp ”leder till svartjobb”. Det var P4 Stockholm som då intervjuade flera företag som primärt hade städhjälp som tjänst och flera påpekade att det skulle bli stora konsekvenser. Ett företag ansåg att uppsägningar skulle kunna komma att uppstå.

Beslutet togs ändå om denna sänkning – men någon stor minskning av användandet av rutavdraget har inte gått att se. Snarare tvärtom.

Trots ändrade villkor blev nämligen 2017 ett rekordår. Aldrig förr har så mycket städhjälp beställts. Jämförs 2017 mot 2016 var det en ökning med imponerande 25%. Nu står visserligen inte städhjälp för hela summan men hemstädning och vanliga städtjänster är överlägset störst gällande tjänster som beställs med rutavdrag.

Ökad efterfrågan på städhjälp

När Svenska Dagbladet, i januari 2018, skrev om det ökade beloppet på rutavdrag kommenterade ett städföretag i Stockholm vad de ansåg låg bakom detta. En av orsakerna var just en ökad efterfrågan på städhjälp.

Trots att avdraget minskade så ökade alltså efterfrågan. Det kan låta paradoxalt men man måste se på hur avdraget ändrades för att se på helheten.

Idag är det maximalt möjligt att göra rutavdrag på 25 000 kr. Detta är alltså 50 % av den totala arbetskostnaden. Du behöver därmed köpa städhjälp för minst 50 000 kr under ett kalenderår för att nå upp till denna summa. Men det räcker inte där. För är ni två vuxna skrivna på adressen kan bägge göra avdrag vilket därmed fördubblar summan.

Städhjälp för en överkomlig summa

Det är alltså möjligt att beställa städhjälp för 100 000 kr för de som bor ihop om man delar upp inköpen mellan sig. Det är ytterst få som köper städhjälp för dessa summor under ett år. Samtidigt har efterfrågan på städhjälp ökat år efter år vilket därmed ligger bakom ökningen av avdrag.

Denna gång visade sig att rädslan för uppsägningar och mindre jobb var obefogad. Men det är lätt att säga efteråt…

19 Oct 2018