Hur mår man bra

Så väljer du rätt leverantör av hemtjänst

Det är viktigt att trivas med personal som ska arbeta i ditt hem. Kanske söker du företag som ska ha hand om din egen hemtjänst, kanske letar du rätt leverantör av hemtjänst till en anhörig. I dag lever många äldre med hjälp av sina anhöriga fast de egentligen har rätt till hemtjänst. Här kan du se några av de sysslor som ett hemtjänstföretag kan hjälpa till med:

Välj den hjälp du vill ha

Runt om i hela landet finns i dag större möjligheter att välja hemtjänsthjälp än tidigare. En del kommuner har fortfarande hand om alla hemtjänst på orten. Andra kommuner har både kommunal hemtjänst och möjlighet för dig som är äldre att anlita ett företag som arbetar med hemtjänst. I större städer som Stockholm finns breda möjligheter att anlita ett hemtjänstföretag. Dygnet runt varje dag hela året kan du som är äldre få hjälp av en sådan leverantör. Du kan själv bestämma vad som är viktigast för dig - är det att ha en leverantör geografiskt nära dig eller är det att få komma ut och göra aktiviteter som du själv inte klarar av på egen hand? Det här är faktorer du och dina anhöriga bör väga in när ni väljer vilket hemtjänstföretag som ni vill samarbeta med.

Kundens behov i fokus

Ett seriöst hemtjänstföretag ska anpassar sina tjänster efter varje kunds önskemål och personens behov. Tanken med hemtjänsten i Sverige är att den ska ge var och en möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Den ska ge hjälp utifrån de individuella behov som finns och skapa möjligheter för varje kund. De firmor som hjälper kommunen att leverera hemtjänst utlagt på entreprenad ska se brukarna, alltså de kunder som är äldre, ur ett helhetsperspektiv. De äldre ska bli sedda utifrån sina behov av vård, omsorg, sociala behov och kulturella. Hemtjänsten ska ge de äldre trygghet och trivsel.

Språket en nyckel

För många äldre är det viktigt att kunna tala sitt eget språk och bli förstådd. Det ger trygghet och självklart en smidigare vardag. Missförstånd är alltid jobbigt och särskilt knepigt om du är beroende av hjälp och inte lyckas nå fram till den personal som ska ge den hjälp som du behöver. Du som har särskilda språkbehov bör förklara det för kommunen så kan de lotsa dig vidare till en leverantör av hemtjänst som behärskar det språk som du talar. Har du en anhörig som talar ett annat språk än svenska och vill ha hjälp kan du kanske ta den första kontakten med kommunen och be om extra stöd när det gäller just kommunikationen.

Att förstå och göra sig förstådd med hemtjänstens personal är extra viktigt för äldre som hör illa. Hemtjänstens personal kan då bli en viktig nyckel vid till exempel läkarbesök. Det är också skönt för anhöriga att kunna fråga hemtjänstens personal vad läkaren sagt, vilket kan vara svårt för äldre att höra.

Om du söker ett företag för hemtjänst på Kungsholmen rekommenderas www.hemtjänstkungsholmen.se som just erbjuder hemtjänst även på ett flertal andra språk än bara svenska.

24 Feb 2017