Hur mår man bra

Ta hjälp under en vårdnadstvist

Det är i de tuffaste tiderna man som allra mest behöver hjälp. Men, det är också då det är som svårast att erbjuda en utsträckt hand. Man kan vara självömkande, man kan sluta sig inuti sig själv, man kan klandra sig själv och genom dessa negativa tankar hamna i en ond spiral som blir svår att ta sig ur. Ligger det dessutom utom den egna kontrollen så är det ännu mer psykiskt påfrestande.

Med det senare menar vi att om man hamnar i någon typ av tvist - exempelvis en vårdnadstvist - så fattar man själv inte beslutet om sin framtid; det är det Tingsrätten som gör. Det enda man kan göra vid en vårdnadstvist är att anlita ett skickligt juridiskt ombud, ta reda på- och presentera så mycket fakta och bevis som möjligt och hoppas på det allra bästa.

Just den acceptansen tror vi är viktig. Man anlitar det bästa möjliga juridiska ombud och man lämnar över sin tilltro och kontroll till honom och litar på att han (eller hon) genom sin expertis ska kunna övertyga rätten om att fatta rätt beslut.

Vissa beter sig sämre i samband med en vårdnadstvist och gör saker som sedan kan ligga dem i fatet. Man dricker några öl på en fredagskväll, man är ledsen och självömkande, man börjar känna hur ilskan kryper i kroppen och så tar man upp telefonen och skickar en massa sms till sitt ex där man - hotfullt - förklarar vad man anser om den vårdnadstvist man befinner sig i. SMS som därefter används som bevis och som argument till varför man ska fråntas vårdnaden om barnen.

Låt juristen sköta sitt jobb, det är det bästa rådet vi kan ge sett ur ett rent professionellt perspektiv. Ur ett må-bra-perspektiv så kan vi dock komma med andra råd. Du ska leva under den här tiden också och även om det är extremt tufft så är självisolering ingen bra lösning.

Tips för hur du kan hantera en vårdnadstvist

Vi tänkte ge några goda råd som kan få dig att klara av en kris - som nämnda vårdnadstvist - och, så att säga, ta dig ut helskinnad på andra sidan.

Du kan läsa mer om vårdnadstvister på denna sida.

19 Apr 2018