Hur mår man bra

Vad är Ashtanga yoga?

Ashtanga yoga är en yogaform som vuxit stark i popularitet. I landets två största städer, Stockholm och Göteborg, finns idag flera studios där Ashtanga kan utföras. Det stannar dock inte i Göteborg och Stockholm – yogaformen har vunnit mark över hela landet. Många kallar ashtanga yoga för en livsfilosofi och en väg för utövaren att nå sin fulla potential – på alla plan. Fysiskt, psykiskt och spirituellt.

En filosofi

Som nämnt menar många att yoga är en livsfilosofi som gör att utövaren når sin fulla potential. Med hjälp av andning, rätt ställningar och fokuspunkter, ges en kontroll över ens sinnen samt en djup medvetenhet om våra inre liv. Förespråkarna menar att om det här utförs regelbundet, blir belöningen en kropp och själ i god stabilitet.

Ashtanga kan översättas till ”åtta grenar”. Dessa är följande:

 

Alla dessa grenar bär upp varandra. Till exempel måste asana tränas för att göra utvöningen av pranayama rättvisa. Paranayama är sedan det som gör att man kan utveckla yamas och niyamas. Dessa delar är externa. När de har tränats upp tillräckligt, kommer de fyra sista, som har en mer spirituell karaktär, att utvecklas allt eftersom.

Vinyasa

Vinyasa betyder ungefär andnings-synkroniserad rörelse och är en stor del av ashtanga yoga. Genom att rörelser och andning integreras med varandra och att träna upp Mula- och Uddiyana-bandhas (lås), uppstår en stark värme i det inre. Värmen är välgörande på det sättet att den renar kroppens muskler och organ. Gifter drivs ut – samtidigt som måbra-hormoner frigörs.

Tre seriegrupper

Inom ashtanga yoga finns tre grupper av serier. Dessa är följande:

Var och en av dessa nivåer bör utvecklas full ut innan nästa serie påbörjas.

Var kan ashtanga yoga utföras?

Ashtanga Yoga kan utföras i princip var som helst. För den som vill testa på det bör det dock göras med en kunnig instruktör. Yogastudios finns på de flesta håll i landet – dock är utbudet störst i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett tips för att hitta en studio är att söka på nätet. Fraser i stil med till exempel ”Ashtanga Yoga Stockholm” (byt ut Stockholm mot din stad om du inte bor där) bör ge en rad relevanta resultat.

Här kan du läsa mer om denna spännande träningsform: http://www.ashtangayogastockholm.nu/.

31 Jan 2017